Naar Dorcas.nl
Dorcas winkelDalfsen

Help Dorcas Helpen

Word donateur Word donateur
Kom in actie voor de allerarmsten! Doneer online of bel 0228 59 59 00

Afscheid voorzitter

Afscheid Voorzitter Dorcas Winkel Dalfsen

DALFSEN – Voorzitter Peter van Hoof neemt afscheid van Dorcas Winkel Dalfsen. Het bestuur van Dorcas Winkel Dalfsen sloot vrijdagavond 30 december volgens inmiddels een traditiegetrouwe gewoonte, het jaar gezamenlijk af met de vrijwilligers. Voor Peter van Hoof was het de laatste keer dat hij als voorzitter fungeerde op deze Vrijwilligersavond van DWD.

Hij blikte terug op het verloop van het afgelopen jaar door cijfers onderbouwd.

Dit jaar heeft de winkel weer een iets grotere bijdrage kunnen overmaken voor het project in Kenia. Peter vertelde iets over het verloop van het nieuwe project in Kenia waar de winkel nu voor werkt. Door de hulp van het Dorcas-project zijn er inmiddels veel mensen in Kenia die nu schoon drinkwater tot hun beschikking hebben. Ook zijn er verbeterde hygiënische omstandigheden en groenten groeien dankzij verbeterde kennis over irrigatie en toegang tot schoon water.

Peter van Hoof als voorzitter en  medeoprichter van de winkel neemt afscheid. Peter heeft de symbolische  voorzittershamer over gedragen aan Ton Schoemaker door hem de sleutel om te hangen. Ton bedankte hem voor zijn altijd belangeloze inzet en energie en overhandigde hem een kunstwerk door de vrijwilligers zelf ontworpen. In het midden een foto van Peter die tijdens de opening gemaakt is. Daar omheen een wens of groet voor Peter, geschreven door alle vrijwilligers.

De nieuwe voorzitter Ton Schoemaker is vanaf de opening betrokken geweest bij de winkel. Als winkelcoördinator had hij afwisselend met dagcoördinatoren de dagelijkse leiding en zal nu het voorzitterschap op zich nemen.

Hierna kreeg vrijwilligster Anja Verdouw het woord. Zij bedankte de vrijwilligers voor alle hulp die zij ontvangen heeft bij haar verhuizing en overhandigde een enveloppe met inhoud voor het Dorcasproject als blijk van waardering. De avond werd gezellig afgesloten onder het genot van een hapje en een drankje dat zoals gewoonlijk werd verzorgd door Margriet Zielman.

 

Aan alle dorpsgenoten die hebben bijgedragen aan de omzet in de winkel, door aankopen of inbreng, wil het bestuur op deze wijze haar dank uitspreken. Zaterdag is de winkel als laatste dag van het jaar nog open. Wij wensen u een goede jaarwisseling en een gezegend 2017 toe en spreken de wens uit om het komende jaar weer gezamenlijk als Dalfsenaren de schouders eronder zetten om onze medemens te ondersteunen voor zover dat voor ons mogelijk is.

 

Dorcas Winkel Dalfsen

Wilhelminastraat 60.

Geopend op woensdag, donderdag en zaterdag van 10.00 – 16.00 uur.

nieuws archief

Rekeningnummer NL04 RABO 0106 2500 00 | KvK-nummer 41236410 | Disclaimer